Reiki komt uit het Japans en betekent "Universele Energie".   

Rei betekent 'Universele' en Ki betekent 'levensenergie'

Universele levensenergie is overal om ons heen en is aanwezig in alles wat leeft.  Het is de basis-energie waaruit wij bestaan.

Reiki is een natuurlijke vorm van 'genezen', een methode waarbij gewerkt wordt met het sturen van deze kosmische energie. We zijn in staat om bij onze geboorte deze energie vrij op te nemen en door te geven. Reiki is een geneeswijze die al eeuwen oud is en die iedereen bewust kan leren toepassen. Reiki zorgt ervoor dat tekorten aan  energie in ons lichaam worden aangevuld, zodat de natuurlijke balans en vitaliteit terug wordt hersteld.  Dit werkt zowel voor mensen, dieren als planten.

Reiki brengt de energie van de chakra's terug in balans en stroomt doorheen wat ziekte veroorzaakt of lost op wat herstel in de weg staat.  Dat kan zowel op vlak van gevoelens en emoties die uit balans zijn door bvb stress, trauma, blokkades, alsook zal de Reiki energie fysieke pijnen verminderen en herstellen. En vaak is het de wisselwerking tussen beide.

 

Reiki zorgt er voor dat er terug harmonie komt tussen lichaam en geest. 

Je kan Reiki ook vergelijken met onze spontane reactie, wanneer jij of iemand anders zich pijn doet, je spontaan een hand gaat leggen op die plek. Automatisch ga je op dat moment helende energie geven en voel je de pijn verzachten of wegtrekken. Door het ontvangen van de Reiki-energie zal je je ook meer bewust gaan worden van jezelf en jouw levensweg die je bewandelt.  Je komt terug in contact met je innerlijke zelf waardoor het je ook duidelijker wordt waar jouw spirituele weg ligt in dit leven.

Tijdens een sessie kan de persoon die behandeld wordt een aangename warmte voelen, een tinteling of ook kleuren zien, iedereen ervaart dit anders zonder verwachtingen. Ook als je niks bewust ervaart zal je toch die heerlijke rust ervaren.

Reiki geeft mensen een heel ontspannen, rustgevend gevoel, eventjes alle stress weg uit geest en lichaam en heerlijk genieten van een sessie tijd-voor-jezelf.

 

De ontvanger van Reiki bepaalt bewust of onbewust wat ze met deze energie doen. Ze kunnen het zelfgenezingsproces zelf beïnvloeden, de gever heeft hier geen invloed op.  Als iemand openstaat voor het laten doorstromen van deze universele energie door zijn of haar hele fysieke en mentale wezen kan dit leiden tot heling, genezing of acceptatie. Iedere behandeling wordt anders ervaren en verschilt bij ieder mens, dier of plant, gezien ieder wezen uniek is.

 

Men vraagt mij vaak hoeveel sessies men nodig heeft. Het aantal sessies varieert per persoon, afhankelijk van hoe het proces verloopt. Mijn advies is om drie à vier sessies te volgen met  gemiddeld 4 weken tussen en daarna samen te evalueren. Bij een eerste sessie zal de helende energie reeds inwerken waar nodig, bij volgende sessies kan er dieper doorgewerkt worden tot je de gewenste vooruitgang ondervindt.

Uiteraard beslis jij zelf hoe je het wenst. Sommige mensen volgen een traject tot ze het gevoel hebben er doorheen te zijn, anderen komen één of meerdere keren en komen bvb terug als men terug de noodzaak aan healing voelt.

 

-De behandeling wordt uitgevoerd op de massagetafel waarbij een lichte aanraking van het hoofd of chakrapunten op het lichaam mogelijk is, bovenop de kledij.

-Een Reiki behandeling kan ook op afstand gegeven worden.

 

Je hebt het gevoel dat Reiki iets voor jou kan betekenen? Een afspraak maken kan via Contact of 0486/485789.

 

 

 

*Healing in elke vorm vervangt nooit een doktersbezoek of medicatie of bezoek aan de psycholoog. Het kan wel een waardevolle, aanvullende ondersteuning zijn.